انتخاب همسر (نكته هاي جواني )

 

سخت است غبار خود پرستی برخيز و بشوی از آب دستی
اظهار نياز و شوق و مستی در محضر پادشاه هستیاگه گفتی چی گفتم؟
+ جوان امروز ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

سخته يکی بهت بگه ستاره شو بچينمت
بعد يهويی بهت بگه ديگه برو نبينمت !

بعضی از همين قيمتی های ۳ تا ۵زاری که با خريدن يک غنچه رز ! زرورق پيچی شده و قرض گرفتن شعر ها شاعرانی که در قبر خفته اند می خواهند همه حيثيت و گنجينه احساس و عاطفه و همه آبرویی که پیش خدا و فرشته هاش داریم را به باد بدهند و باز بروند سراغ ساده دل بعدی که عشق را با همه عظمتش کف کوچه و خيابان های شهر جستجو می کند .
عشق هايی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود
+ جوان امروز ; ٤:٠٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

هر کس به عاقبت کار نگريست .. در عاقبت کار نگريست .
+ جوان امروز ; ۳:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

سلام
خيلی کارها هست که همه بلدند .
اما بعضی کارهاست که لياقت می خواهد . مثل :
+ جوان امروز ; ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
comment نظرات ()